Kite server

Podmínky užití

 

Pravidla chování

 1. Chovejte se slušně

Podmínky užití

Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem tohoto systému (dále jen „systém“).

 1. Provozovatel je oprávněn omezit přístup uživateli, který porušuje Pravidla chování a podmínky užití systému. 
 2. Není-li uvedeno jinak, autorská práva na obsah zveřejněný v systému patří vždy jeho autorovi.
 3. Publikuje-li uživatel v systému nějaký obsah, dává tím provozovateli svolení k dalšímu šíření tohoto obsahu v jakékoli formě po neomezenou dobu.
 4. Autoři obsahu publikovaného v systému nemají nárok na jakýkoli zisk plynoucí z provozu systému.
 5. Uživateli publikovaný obsah může být provozovatelem upraven.
 6. Provozovatel neručí za správnost informací publikovaných v systému a neručí za jakékoli škody způsobené jejich užitím.
 7. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takový obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.
 8. Provozovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost systému. Ale vzhledem k tomu, že je systém bezplatný, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním systému.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, včetně změny těchto pravidel, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 10. Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách systému reklamu, a to i kontextově cílenou.
 11. Pro registraci uživatele je nutná e-mailová adresa. Provozovatel je oprávněn na ni zasílat mail s aktivačním kódem a novinky ze svých služeb. Provozovatel se zavazuje, že adresu nepředá třetím stranám ani ji sám nevyužije k zasílání nevyžádané pošty.

Děkujeme, že tato pravidla a podmínky dodržujete.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte provozovatele

 

Admin...