Kite server

Silůvky

malé letiště, 1x ročně využívané zemědělci, travnatá plocha, využívám pro cvičné lety.

Místo