Kite server

Farma Vystrkov - Valašsko

TERÉN - otevřená náhorní plošina ZÁZEMÍ - výletnická útulna - kafemat, freewifi MOŽNÁ NEBEZPEČÍ - okolo farmy vedou podél aleje elektrické dráty PŘÍSTUP - poslední kilometr cesty po šotolině, zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy farmy, takže se račte dopravně obsloužit až na parking vedle farmy. VELIKOST SPOTU - landkite - 2 hektary pastvin a více v závislosti na využití zemědělských ploch, snowkite - cca 80 hektarů   

Místo